Svensk Cancer Rehabilitering 

Rehabiliteringsveckor 

eller utbildningsdagar

Olika cancerdiagnoser olika veckor. Rehabiliteringsveckor är måndag till fredag 

Utbildningsdagar är fördelade med sammanlagt 

5 dagar vid 2 tillfällen 

Vi erbjuder också endagars rehabilitering samt en fem veckors kurs 2 timmar per vecka 
Hösten 2020 internat Haga Slott och utbildningsdagar samt  fem veckors kurs 2 timmar per vecka i Västerås

Datum ej fastställt ännu, men det går bra att ställa sig på väntelista 


Platser fördelas efter diagnos och varifrån man kommer

Antal veckor och dagar bestäms utifrån antal deltagare


OBS! Under rådande omständigheter med corona tar vi enbart emot anmälningar ingen bokad rehabilitering ännu