Svensk Cancer Rehabilitering 

Rehabiliteringsveckor 

eller utbildningsdagar

Olika cancerdiagnoser olika veckor. Rehabiliteringsveckor är måndag till fredag Utbildningsdagar är fördelade med tex. tre i mars och två i april totalt fem dagar 

Vi erbjuder också endagars rehabilitering Hösten 2020 internat Haga Slott och utbildningsdagar i Västerås

Datum ej fastställt ännu, men det går bra att ställa sig på väntelista 

Platser fördelas efter diagnos och varifrån man kommer. Antal veckor och dagar bestäms utifrån antal deltagare


Prostatagrupp

Haga Slott eller Västerås 

r

Njure

Haga Slott eller Västerås

Urotelial

Haga Slott eller Västerås

Anhörig

Haga Slott eller Västerås