Svensk Cancer Rehabilitering 

Rehabiliteringsveckor 

eller utbildningsdagar

Olika cancerdiagnoser olika veckor. Rehabiliteringsveckor är måndag till fredag Utbildningsdagar är fördelade med tex. tre i september och två i oktober totalt fem dagar 


Start hösten 2019 vi har internat Haga Slott och utbildningsdagar i Västerås

Platser fördelas efter diagnos och varifrån man kommer. Antal veckor och dagar bestäms utifrån antal deltagare

STARTERBJUDANDE! 

3+2 dagar till kraftigt reducerat pris

Prostatagrupp

Västerås Badelunda församlingsgård

9-11 september 2500 kr 

10-11 oktober 2000 kr

Njure

Haga Slott eller Västerås

Urotelial

Haga Slott eller Västerås

Anhörig

Haga Slott eller Västerås