Utbildningspaket

Utbildningspaket

Mål med SCR verksamheten är att hjälpa cancerdrabbade och deras anhöriga till ett bättre mående och ökad livskvalitè.

  • Genom kunskap och utbildning
  • Ge dem egna verktyg
  • Skapa tillfällen för möten med andra som har haft liknande upplevelser

KEFA- Kostens betydelse, Existentiell hälsa, Fysisk aktivitet, Avslappning

Hälsodagar i ett paket ingår 4 tillfällen

Två heldagar då man träffas fysiskt

Två dagar med Webbinar i hemmet

Detta ingår

  • Kostens betydelse
  • Exitentiell hälsa, mental
  • Fysisk aktivitet
  • Avslappning

Lyfter olika ämnen och biverkningar

sexualitet, inkontinens, lymfbesvär mm

Webbinar ämnen anpassas efter individen

Lilla hälsopaketet ingår 2 tillfällenSCR tillför ett kunskapspaket både individuellt och i grupp.

Får en uppföljning utanför sjukhuset

Med personal som har kunskap inom cancerområdet

Vad tillför det kunden

Ökad kunskap - minskar oro, ger tro och hopp

Trygghet och känsla av omhändertagande


Extra stöd, tillfälle att ta hand om sig själv, få nykraft, energi och återhämtning.

Möjlighet att möta och träffa andra med liknande upplevelser.

Vilket kan för vissa betyda mycket att dela med sig av sina erfarenheter för att komma vidare.


Fysiska dagarna är fördelade över året och kan vara på olika ställen.

 Januari-december 

Och man kan när som helst delta i sin hälsodag. 

Webbinar gör man hemma. 


Vilken är målgruppen

Cancerdrabbade alla diagnoser samt för anhöriga 

Preventiva hälsodagar för medlemmar i Care programmet


A vårdkedja idag

Diagnos, behandling, med second opinion som kan leda till ny diagnostik och utredning samt olika behandlingar Stödsamtal samt uppföljning

Rehabiliteringsinsatser

Psykolog, hjälp i hemmet

Önskemål att utöka till dietist, kurator, arbetsterapeut, naprapat/fysioterapeut. smärtspecialist mfl

A ska komplettera vården i Regionerna 

Här har vi möjlighet att komplettera den rehabilitering som idag är väldigt eftersatt, vi gör hela kedjan mer komplett

Erbjuda något som andra försäkringar saknar. 

Ger ett mervärde för kunden 

Använder samma summa som till övrig rehabilitering så att inte premien ökar

Godkänns alltid av medicinska teamet först 

Hälsodagar preventivt för Care programmet

Hur förebygger man cancer 

Kostens betydelse, alkohol, rökning, solning

Vikten av fysisk aktivitet

Avslappning mot stress

Använda oss av det preventiva frågorna som underlag inför hälsodagar