Finansiering

Finansiering

Vi ansöker i dagsläget om vårdavtal 

Nedan finns en rad olika fonder som man kan ansöka om bidrag till rehabilitering 

Fråga din patientförening om de kan bidra till din rehabiliteringsdag eller vecka

Cancerhjälpen 

Alla som drabbats av cancer kan ansöka om bidrag. Ansökan hämtas från Cancerhjälpens hemsida  eller kan beställas via telefon 

Cancerhjälpen

Telefon: 08-612 42 42

E-post: kansli@cancerhjalpen.se

www.cancerhjalpen.se 

Cancer- och allergifonden

Hjälper cancersjuka och allergiker som har det besvärligt med sin ekonomi pga sin cancer. Kan ansöka om medel för vistelse på hälso- och rehabiliteringshem. 

Ansökningsformulär finns att hämta på hemsidan eller kan beställas via telefon

Cancer-o allergifonden

Telefon: 08-34 59 90

E-post: info@cancerochallergifonden.se

www.cancerochallergifonden.se