SCR

Föreläsningar

Olika biverkningar
Sexualitet

Många får en rad olika biverkningar efter sin behandling av prostatacancer, bröstcancer och gynekologiskcancer. Påverkan på sexualiteten är en av biverkningarna och här får ni lära er om hur man kan gå vidare, få stöd och hjälp på olika sätt

Läckage/inkontinens

En annan biverkan är urinläckage som drabbar de flesta mer eller mindre. Olika tips och råd träning, hjälpmedel etc.


Alkohol/tobak

Vi går igenom effekter av alkohol och tobak hur det påverkar kroppen. Vad händer, råd stöd och hjälp.


Vi utökar vårt samarbete med Gyncancerföreningen i Västerås Mariarosen  


Veta mer om cancer

Läkare inom respektive specialité kommer och föreläser om cancer, behandlingar och rehabilitering


Stomi 

Att ta hand om sin stomi och senaste nytt inom det området


Anhöriga

Har också möjlighet att delta under vissa veckor eller dagar och ta del av samma program. Att lyfta anhörigas delaktighet samt deras roll och betydelse vid sidan av den drabbade


Samarbete med patient föreningar

En viktig del i hela cancervården är att ha ett nära samarbete och utbyte av olika patientföreningar. Att vi i vården tar till oss, lyssnar till patienterna/anhörigas önskemål och behov. Tryck på logga så kommer du till deras hemsida.

Prostatacancer förening

Arosgubben