Vi arbetar för att påverka politiker och sjukvårdens ledare om vikten av bra rehabilitering

30.11.2018

Att drabbas av cancer är omvälvande och innebär många gånger en stor kris i livet för både den som drabbas men även för anhöriga. Idag finns många gånger bra behandlingar som leder till att många blir friska från sin sjukdom. Men olika reaktioner och effekter kan komma efter man är färdig behandlad. och då behöver man få rätt rehabilitering.Det handlar om att få möjlighet till bra livs kvalité. Vi arbetar för att våra politiker och sjukvårdens ledare ska se detta och få veta att behovet är jätte stort. Vi kan idag inte få deltagare på remiss utan den enskilde måste finansiera vistelsen hos oss privat. Men vi vill att alla ska ha rätt till samma rehabilitering hos oss oavsett var man bor i landet.