Världscancerdagen

04.02.2021

I dag är det Världscancerdagen. Tack nätverket mot cancer för att ni lyfter och diskuterar tidig upptäckt av cancer. En tidig upptäckt kan i så många fall vara avgörande för hur tuff behandling som behöver sättas in och hur framgångsrik behandlingen är.