VÄRLDSCANCERDAGEN  den 4 februari 2020

02.02.2020

Världscancerdagen 4 februari 2020 
på Hotell Sheraton, Stockholm, kl. 09.00-14.30
"10 år med cancerstrategin - från ord till nollvision cancer"

Gå in på hemsidan Nätverket mot cancer