Årets rehabiliteringsdagar är under planering!

22.02.2023


Under några av vårens rehabiliteringsdagar vänder vi oss till de som drabbats av bröstcancer både män och kvinnor. Vi special anpassar våra dagar efter de behov som finns. Vi går igenom och ser över er  rehabiliteringsplan och reviderar den. Vi kommer förutom vårt grundkoncept att prata om sexualitet och lymfödem. Olika gästföreläsare har vi bjudit in till våra dagar

Har du några synpunkter eller förslag hör gärna av dig till oss!

Det finns 200 olika cancer diagnoser och vår rehabilitering vänder sig till alla. Men för att få bästa kvalité för alla så riktar vi in oss på några i taget. Vi kommer att ha flera olika rehabiliteringsdagar och koncept under året 2023. 

- Bröstcancer

- Gynekologiskcancer

- Tarmcancer

- Prostatacancer