Våra veckor uppdelade efter cancerdiagnos

28.02.2019

Vi har valt att vända oss till personer med urologisk cancerdiagnos av flera olika orsaker. En orsak är att det finns olika biverkningar vid olika diagnoser och behandlingar och att det kan vara skönt att tala med andra som vet vad man pratar om. Det kan ge så mycket att dela sina erfarenheter med andra som förstår på ett annat plan än kollegor, bekanta, nära och kära. Alla har naturligtvis inte samma berättelse och olika urologiska cancerdiagnoser skiljer sig också från varandra i många avseenden. Därför vill vi dela upp ytterligare så samtalen kan bli än mer givande. Våra föreläsningar kan då också bli mer riktade till just de problem och förutsättningar som är specifika för varje person. Vi kommer att ha uppdelade veckor för dig med , prostatacancer, njurcancer, uroterilcancer och även anhörigveckor. När du anmäler dig skriv vilken diagnos du har och var du bor i landet så placerar vi in dig i rätt grupp.