Vad gör en Stomisköterska?

14.06.2020

Här är vår kontaktsköterska Lena som är special utbildad och tar hand om våra patienter som får urostomier på urologen i Västerås

En stomi sköterska är en sjuksköterska/ undersköterska som är specialutbildad. Ger information om vad det innebär,att leva med en stomi,  varför man får den, hur det fungerar och är ett stöd inför ett beslut av operation. 

Inför operationen träffar patienten hos oss kontaktsköterskan som ritar ut var någonstans på magen stomin kommer att placeras.

En stomi sköterska hjälper till med att förmedla information och kunskap om hur du som patient ska ta hand om och sköta din stomi. Stödjer även anhöriga. Beställer material och tillbehör som behövs samt har hand om olika uppföljningar. 

Förmedlar kontakt till patientföreningar och fungerar som stöd både som sagt före men även under en lång tid efter operationen. Att leva med en stomi är en omställning och kan ta tid att vänja sig vid. 

Kan jag leva mitt liv som vanligt igen? Vad blir annorlunda? Kan jag träna? Kan jag bada och simma? Det är många frågor och funderingar som uppstår och är många gånger en chock och krissituation.

Vad är en stomi?

En stomi är en kirurgiskt skapad öppning i kroppen som gör att avföring och/eller urin från tarmen eller urinvägarna kan passera. Det finns tre typer av stomier: kolostomi, som bildas av tjocktarmen, ileostomi, som bildas av tunntarmen och urostomi, som leder urin via en del av tarmen.

Att leva med stomi innebär ett livslångt kontakt med sjukvården och detta kan se väldigt olika ut var i landet man bor. Hur ser det ut hos dig? Hur fungerar det?