Urinläckage och trängningar efter behandling av prostatacancer

10.03.2020

Att operera bort hela prostatan eller att strålbehandlas. Varje behandling har olika biverkningar. Vanliga biverkningar oavsett behandling är problem med urinvägar, så som läckage och täta trängningar. Det är viktigt att få information om biverkningar innan behandling så man mentalt kan ta sig genom trots att det kan vara mycket jobbigt. 

En del personer får inga urinbesvär alls medan andra har mycket besvär. Efter operation av prostatan kan det ta upp till sex- sju månader innan läckagebesvär avtar men ibland avtar det inte. Om det handlar om stora besvär kan uridom vara ett alternativ. Annars kan operation med en typ av protes vara bästa utvägen. Om det är mindre läckage kan man få förskrivet inkontinensskydd som anpassas efter personens behov.  Det finns träningsprogram för bäckenbottenmuskulaturen. Att få korrekt instruktion om knipövningar i anslutning till operationen är viktigt men även att göra övningarna regelbundet. En bra sak är att tala med sin urolog om det förekommer läckage oavsett mängd. Vissa läkemedel kan nämligen också lindra..

Efter strålning mot prostatan är det inte ovanligt med täta trängningar och även då finns det olika behandlingar. Bäckenbottenträning, blåsträning är bra men det är svårt när det hela tiden tränger på. Även mot detta finns läkemedel som kan hjälpa och som onkologen eller urologen kan ordna med recept på. Vanligtvis är besvären även efter strålning övergående. Under tiden finns också då inkontinenshjälpmedel/droppskydd att få förskrivet.

Ett tips efter operation eller strålning: ladda ner appen "tät III"