Träning vid cancer är något som ska uppmuntras!

24.08.2022

Redan vid diagnos bör man uppmuntra till att börja träna eller fortsätta om man redan gör det. Effekten blir då som bäst för då förlorar man som minst kondition och även muskelmassa från behandlingen 


Det är viktigt att komma ihåg att det är aldrig försent att börja träna och en cancerdiagnos kan öka motivationen.
Så många positiva effekter med träning både under och efter behandling Lägre risk för återfall, visa studier som påvisar minskad risk för återfall i cancer med 30-40%

Så här ser jag av vi som kontaktsköterskor har en viktig uppgift att informera om just detta redan i samband med diagnosen


  • Kortare sjukskrivning
  • Ökad livskvalitet
  • Träning stärker hjärta och kärl
  • Minskar inflammation i kroppen
  • Ökar muskelstyrkan och ämnesomsättningen 
  • Gör dig gladare, starkare och piggareupplever mindre svår trötthet 


Forskning visar att träning vid cancer underlättar behandlingen. 
Yvonne Wengström Professor Karolinska Institutet 
som forskat senaste 10-åren om träning och cancer