Träffa andra som har liknade erfarenhet är så betydelse fullt!

12.11.2021

Att träffa andra som haft liknade upplevelser, erfarenheter kan ha stor betydelse. När man drabbas av och blir sjuk i cancer så går man igenom många olika stadier. På våra rehabiliteringsträffar  får du möjlighet att träffa andra som oftast förstår vad du går igenom. Att få ventilera men att få möjlighet till att kunna komma vidare. Få ny kraft och styrka samt att få fylla på med ny kunskap. 

Vi träffas i en varm och vacker miljö, med god och hälsosam mat, får prova på avslappning via  yoga eller qigong.

Anmäl dig eller din anhörige eller vän till våra kurser eller rehabiliteringsdagar. 

Varmt välkommen!