Får du samtalsstöd när du behöver det?

16.12.2022

Hur ser det ut för dig? Finns det någon tillgänglig när du behöver få prata? 

Har du en kontaktsköterska som du kan ringa till och har du en kurator att tillgå vid behov? Är du medlem i någon patientförening? Finns det någon psykolog om det behövs?


Så viktigt att få prata när man har drabbats av cancer. Du har kanske nära och kära men ibland behöver man någon utomstående som kan lyssna, vägleda och ge råd. Det ser väldigt olika ut på våra sjukhus runt om i landet. 

Hos oss på våra rehabiliteringsdagar får man möjlighet att träffa andra som har varit med om liknande upplevelser, här ges möjlighet att knyta nya kontakter. Kontakter som kan bli ett fortsatta stöd framåt i tiden.