Viktigt med studier och forskning i vården

01.02.2019

Viktigt med studier och forskning i vården. Vi planerar att starta en studie i samarbete med urolog kliniken. i Västerås där vi arbetar. Att kunna föra vården framåt och hela tiden förbättra för våra patienter och anhöriga är en viktig del i vår nya verksamhet. Kan vår verksamhet med vårt innehåll vara en viktig hörnsten i den framtida rehabiliteringen för cancer drabbade? Kosten, existentiella hälsan, fysisk aktivitet och avslappning. Att mäta patienters nöjdhet med vården, livskvalité och den egna upplevelsen. Forskningen är en avgörande komponent för att utveckla en bra rehabilitering och vårt mål är att nå dit.