Cancer i urinblåsan - urostomi

05.05.2020

Det finns olika behandlingar för olika typer av tumörer i urinblåsan och de flesta som får diagnosen cancer i urinblåsan behöver inte operera bort urinblåsan. Men för den som behöver operera bort urinblåsan leder det till att man resten av livet får leva med påse på magen; man får en urostomi. Det finns några andra alternativ men för de flesta blir detta resultatet. Det finns personer som opererat bort urinblåsan på grund av andra besvär men cancer är den vanligaste orsaken.

Att få en stomi leder till en stor förändring i livet och kan ibland vara svårt att acceptera.  I början är man ovan med hur man ska hantera stomin och materialet till. En del känner sig annorlunda och vill inte visa sig för sin partner eller i andra sammanhang. Vardagliga saker som att sola och bada eller köpa kläder kan bli ett problem, kanske bara letar efter kläder som döljer påsen istället för det man egentligen tycker om. Vid en så stor förändring är det bra att prata med kontaktsköterskan eller kurator. Det brukar också finnas personal som har specialkunskaper om stomi på kliniken man hör till som är bra att svara på frågor om praktiska saker om påsar, huden, själva stomin mm.. Det är lätt att känna sig ensam och man har kanske ingen att fråga bland vänner eller i bekantskapskretsen om olika frågor som uppstår. ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet är en ideell organisation för bl. a. den som har stomi, där finns möjligheter att få kontakt med andra i liknande situation. Besök gärna deras hemsida för mer information: www.ilco.nu