Socialstyrelsens rapport om cancer rehabilitering!

26.09.2022

I socialstyrelsens rapport där man har följt svensk cancerrehabilitering för första gången visar på att fler förbättringar bör göras och det är stora lokala skillnader i vården inom vissa regioner.

Det insjuknar ca 65 000 människor i Sverige varje år i cancer och prognoser visar på att antalet drabbade kommer att öka i framtiden. Behandlingsmetoderna förbättras hela tiden och allt fler kommer att leva med sjukdomen under en lång tid.

Rapporten tydliggör att den måste utgå från patientensbehov och bedömas kontinuerligt under hela behandlingsprocessen. Även närstående bör involveras vid behov

Det krävs ett förstärkt team med ändamålsenliga kompetenser kring patienten. 

Vikten av en ändrad livsstil för att få en bättre chans att överleva med god livskvalité. Att redan vid diagnos tillfället göra detta en så kallad prehabilitering innan själva cancerbehandlingen inleds.

En förstärkt regional och kommunal styrning utifrån nationella vård programmet för cancerrehabilitering behöver göras. Här kan ni läsa mer om rapporten: 

https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/rehabilitering-for-personer-med-cancer-behover-forbattras/.se

Hur används idag de privata aktörerna? Tror på att vi måste stärka upp rehabiliteringen från flera håll. Vi som driver SCR har arbetat inom den offentliga vården i många år och vet att när man inte kan tillgodose och hinna med den rehabilitering som krävs så behöver man ta hjälp av andra instanser. Men görs det idag?

Hos oss finns både drivkraften och kunskapen så att öppna upp för ett samarbete vore önskvärt. Vi kan med vår verksamhet komplettera och arbeta tillsammans för alla cancer drabbade och deras anhöriga