Vi breddar rehabiliteringen

29.08.2020

Vi startade Svensk Cancer Rehabilitering då vi såg ett behov. Regionerna hade inte kapacitet att erbjuda rehabilitering för alla. Vi arbetar inom urologi och det var där vi först såg behovet. Nu när vi fördjupat oss mer i vad rehabiliteringen är och betyder har vi bestämt oss för att bredda, att öppna upp för personer med andra cancerdiagnoser. Håll ögonen öppna. Snart får ni veta mer. Är du intresserad av rehabilitering är du välkommen att kontakta oss när som helst här