Skydda oss från Solens strålar!

14.06.2022

Sommaren är här och de flesta av oss älskar att vara ute och njuta av solen. Men det är viktigt att skydda sig från solens strålar och den ultravioletta strålningen. Risken att utveckla malignt melanom ökar ju mer man solar och bränner sig. Det är viktigt att förebygga genom att undvika att vara ute i solen mitt på dagen när den är som starkast. Att använda solskydd och skydda kroppen med kläder, keps och hatt. Att undersöka sig själv regelbundet och uppsöka vård om man misstänker någon förändring. 

Melanomföreningen skriver på sin hemsida följande direkt hämtat därifrån 

 "Varje år får omkring 4600 personer Malignt melanom i Sverige. Det är en av de cancerformer som har ökat snabbast de senaste årtiondena. Män och kvinnor drabbas i lika stor utsträckning, men sällan barn. Sjukdomen utvecklas ofta i huden, men kan också drabba slemhinnor och ögon.

Har du fått diagnosen Malignt melanom så har du drabbats av en sjukdom som kan få ett allvarligt förlopp. Men malignt melanom är också en cancersjukdom som i de allra flesta fall kan stoppas - under förutsättning att den upptäcks i tid. Patienter som tidigt kommer under läkarbehandling och melanomet är tunnt blir i cirka 95 procent av fallen helt botade. Avsätt gärna en tid, helst varje månad, då du systematiskt tittar på din hud!

Det vanligaste tecknet på ett malignt melanom är uppkomsten av nya födelsemärken (leverfläckar) eller en märkbar förändring av gamla. Om till exempel ett födelsemärke blir sårigt, börjar växa, klia eller antar en mörkare färg, är det en varningssignal och man bör uppsöka läkare så snart som möjligt.

Har du en hudförändring du undrar över? Kontakta din vårdcentral direkt!"

Gå in på Melanomföreningens hemsida så mycket bra och viktig information hittar du där  www.melanomforeningen.se

Men visst ska vi njuta av sol och värme men viktigt att vidta viss försiktighet