Sinnesrobönen

09.05.2019

" Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden"

Finns det något i ditt liv som du behöver acceptera?

Om du accepterar, vilka möjligheter väntar då?

Vad kan du göra för att ta ett steg i riktning mot dessa möjligheter?