Sexualitet och närhet!

08.02.2019

Vid en cancerdiagnos påverkas hela livssituationen. Alla reagerar olika men det är vanligt att fokus i första skedet ligger mer på diagnos, utredningar, behandling och överlevnad framför sex och samlevnad. På urologen och en del andra kliniker ligger det mer nära att tala om sex då det är vanligt  att det kan bli sexuella problem rent fysiskt, t.ex. erektil dysfunktion som är en vanlig biverkning vid behandling av prostatacancer. Men sexualitet handlar mycket mer än om samlag, det finns i energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet och uttrycks i hur vi rör andra och själva tar emot beröring. Sexualiteten påverkar vår psykiska och fysiska hälsa

Närhet är ett av våra grundläggande behov och i samband med allvarlig sjukdom som cancer är det vanligt att behovet av närhet blir större men det är paradoxalt nog inte är ovanligt att avståndet i relationen ökar. Det kan finnas flera orsaker till detta, t.ex. svårigheter att kommunicera, farhågor och missriktad hänsyn.

Enligt det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering ska den som drabbas av cancer få information om hur sexualiteten kan påverkas och vilket stöd som kan erbjudas under och efter alla behandlingar.

För någon kanske samtal passar bäst, någon annan föredrar stöd från närstående och för ytterligare någon annan är det konkreta tips som är viktigast. Ingenting är helt enkelt eller okomplicerat, men genom att söka och få hjälp ökar möjligheten. Därför lyfter vi dessa frågor som handlar om sexualitet och närhet under våra rehabiliteringsveckor, att våga prata om det och för att ge stöd och vägledning.