Sexualitet och cancer!

06.11.2022

Har du fått frågan om hur det fungerar med sexlivet? 

Det är många cancerdrabbade som får ett påverkat sexliv efter sin diagnos och behandling. Bröstcancer, gynekologiska cancerformer, prostatacancer, peniscancer är några av de patientgrupper som blir berörda. Hur mycket information får man om detta både före, under och efter diagnos och behandling 

Vi som arbetar i vården med dessa patientgrupper har en skyldighet att informera om detta vid upprepade tillfällen. Vågar ni ta upp dessa frågor och hur besvarar vi och bemöter vi patienterna?

Det handlar om välbefinnande och livskvalitet 

Hur ser man på sin kropp, hur är känslan och hur har biverkningarna påverkat kroppen?

Vad kan man göra för att lindra eller ta bort besvären från biverkningarna? 

Det ser olika ut för patientgrupperna och även den enskilde patienten.

Finns tillgång till sexolog? 

Finns det bra material böcker, filmer etc ? 

Hur ser det ut för dig? 

Sexualitet är ett av ämnena vi tar upp under våra rehabiliteringsdagar