Sarkom

28.02.2021

Vi skriver nu om sarkom och att man alltid kan vända sig till sin patientförening för information och stöd!

Vad är Sarkom? 

Det är ett gemensamt namn för cancer i skelett, bindväv, brosk, muskler alltså kroppens stödjevävnader. 

En relativt ovanlig cancerform 61000 får diagnosen varje år och det finns olika former av sarkom.

Mjukdelssarkom och skelettsarkom


 • Orsaken till Sarkom är i stort sett okänd
 • Omkring 90 procent av de som drabbas av ett mindre aggressiv mjukdelsarkom botas idag

Skelettsarkom

 • Den vanligaste formen av sarkom i skelettet kallas osteosarkom. Den utgår från skelettceller liksom den ovanligare varianten, Ewings sarkom kan även utvecklas i mjukdelar.

  Dessa tumörtyper är vanligast hos barn och unga. Kondrosarkom kallas tumörer som utgår från broskceller och uppkommer framförallt hos äldre

Olika symtom

 • Rörelse- och belastningssmärtor är det första symtomet på osteosarkom för de flesta patienter - de kan även känna en ömmande svullnad.
 • Smärtor eller värk är ofta det första symtomet vid kondrosarkom.
 • Smärta, trötthet, feber och blodbrist är symtom vid Ewings sarkom.

Hur ser prognosen ut vid för sarkom?

 • Sarkom i mjukdelar är en sjukdom med många olika varianter och chansen att bli botad varierar mycket beroende bland annat på vilken typ av sarkom det är, storlek, växtsätt och lokalisation samt hur tidigt den upptäcks.

  Av de patienter som har ett mindre aggressivt mjukdelssarkom botas omkring 90 procent.

  Patienter med stora och mycket aggressiva mjukdelssarkom är svårare att bota, liksom de som är lokaliserade i buk och i livmoder. Men man kan ändå räkna med att mer än hälften blir friska.

  Prognosen för de flesta skelettsarkom har starkt förbättrats sedan cytostatikabehandling infördes. 

 • Ni kan läsa mer om detta på cancerfondens hemsida