Rökning och behandling?

14.03.2019


Sverige rökfritt 2025?

Ett av de övergripande målen i den nationella cancerstrategin är att minska incidensen i cancer. Denna handlingsplan redogör för nödvändiga åtgärder för att minska tobaksrökningen och på så sätt minska den tobaksrelaterade cancerincidensen. 

Det är sedan länge känt och vetenskapligt befäst att tobaksrökningen är en stark riskfaktor för ett flertal cancerdiagnoser

1177 har bra information om 

Rökning och operation

Det är väldigt bra att göra ett rökstopp i samband med en operation. När du röker får kroppens vävnader mindre syre. Det gör att operationssåret läker långsammare. Det ökar också risken för sårinfektion. Du som är rökfri en tid före och en tid efter operationen kan halvera risken för komplikationer. 

Bra att vara rökfri före och efter en operation

Rökning ökar risken för komplikationer i samband med en operation. Därför är det viktigt att vara rökfri före och efter en operation.

Hur långt behöver rökstoppet vara?

Ett uppehåll från rökningen under 4 - 8 veckor innan operationen och 4 - 8 veckor efter ger den allra bästa effekten. Det är särskilt viktigt vid stora operationer och operationer där ben ska läka ihop eller där man opererar in proteser och andra material. Det gäller även vid operationer i delar av kroppen som redan har en nedsatt blodcirkulation, till exempel brosk.

Du kan få stöd och hjälp om du vill göra ett rökstopp

Det finns flera olika sätt att göra ett rökstopp i samband med en operation. En del klarar att göra rökstoppet på egen hand, men de flesta behöver professionell hjälp. 

Du har möjlighet att få stöd och hjälp med rökstopp och tobaksavvänjning 

Du kan även få råd och stöd hos Sluta-röka-linjen. Ring 020-84 00 00 eller gå in på www.slutarokalinjen.se. Där finns erfarna tobaksavvänjare som hjälper dig kostnadsfritt. De finns på plats alla vardagar och vissa kvällar.

Vi behöver upplysa alla som drabbas av sjukdom att avstå ifrån tobak för att få bästa effekt av behandling och läkemedel för att hjälpa  kroppen att läka. Att smärtlindring blir bättre och mer effektiv. Vi behöver upprepa information vid flera tillfällen, av olika vårdkategorier och på olika sätt för att nå fram. Du kan alltid få råd och tips av din kontaktsköterska vart du kan vända dig lokalt för att hitta en tobaksavvänjare i närheten där du bor.