Viktigt att få träffa andra i samma eller liknande situation

04.12.2018

Vi har en plan för hur vi tänker om rehabiliteringen till de som kommer till oss. En del av den tid vi kommer ha tillsammans med deltagarna kommer vi inte kunna förbestämma, nämligen den delen där alla med liknande erfarenheter av sjukdom, biverkningar mm träffas och delar med sig till varandra. Att träffa andra i liknande situation, att få prata med någon annan som vet och förstår det ingen annan egentligen kan sätta sig in i och på djupet förstå. Det är värdefullt och det är en av anledningarna till att vi delar upp våra veckor utifrån olika diagnoser. Vårt program under veckan skulle vi kunna använda i de flesta olika konstellationer. Då skulle det dock inte bli den rehabiliteringsverksamhet vi drömmer om, där alla ska få möjlighet att dela sina liknande berättelser, förstå och känna sig förstådd, bekräfta och känna bekräftelse, nätverka mm. Det är känt att män generellt är återhållsamma med att förmedla sina behov.  Att prata med andra som lever med liknande erfarenheter och som brottas med samma typ av problem tänker vi kan hjälpa att öppna upp för samtal som kan vara själsligt läkande.