Prehabilitering vad betyder det?

17.11.2022

Prehabilitering betyder att från diagnos fram till behandling ska man ges förutsättningarna för att klara av den kommande behandlingen.

Hur ser det ut idag med detta på våra sjukhus? Är förberedelserna inför kommande behandling optimal? Skiljer det sig åt från diagnos till diagnos och sjukhus till sjukhus?

Min erfarenhet är att information som man ger inför kommande behandling behöver vara

 • Enhetlig så att alla som arbetar med detta ger samma information
 • Upprepas vid flera olika tillfällen
 • Ges både muntligt och skriftligt
 • Att som patient och anhörig kunna ha möjlighet att återkoppla med frågor och funderingar
 • Enkel och tydlig

Ett gott exempel är vår prostataskola  som vi har på urologen i Västerås 

Den fungerar på följande vis

När patienten har bestämt sig för operation av sin prostata så får man erbjudande att delta i vår prostataskola. Den riktar sig till patient och även till anhörig 

 • Någon vecka före operationen får man en kallelse till ett informationsmöte
 • Mötet tar ca en timme
 • Flera är kallade samtidigt antalet är 4-6 patienter med anhöriga, det är en gruppinformation
 • Vi arbetar i ett team som består av kontaktsköterskor, Uroterapeut, kurator och operationskoordinator
 • Nu ges information om förberedelser, hur operationen går till, hur man förväntas må efter operationen.
 • Vad som räknas till det normala i förloppet.
 • När man ska höra av sig och att få veta vilka återbesök som ska komma att bokas in


 • Här lär man sig tex att innan operationen kunna rätt knipteknik för att minska urinläckage
 • Vilka inkontinens  skydd man får med sig hem 
 • Att man kommer att ha en urinkateter när man vaknar efter operationen 
 • Hur länge man ska ha den
 • Att det kommer blod i urinen 
 • Att man kommer vara svullen och ha ont och att man får smärtstillande med hem 
 • Att sexualiteten blir påverkad 
 • Att man får torr utlösning 

Att få kunskap om vad man förvänta sig vad som är normalt i läkningsprocessen och när man ska kontakta sjukhuset, att få ett direkt nummer är väldigt viktigt och skapar en trygghet.

Hur har det sett ut för dig känner du att prehabiliteringen har varit bra?