Patientföreningarna är så värdefulla

02.12.2018

Vi vill ju i vår rehabiliteringsverksamhet bidra till ökad livskvalitet. En stor del i det är att personer med sina erfarenheter ska få träffa andra i liknande situation och kunna dela dessa erfarenheter med varandra. Det kan vara en viktig del i den egna processen för att komma vidare efter en cancerdiagnos men också för att få kunskap om var man kan vända sig i olika frågor. Det kan handla om tips på försäkringar, andra ersättningar, hjälpmedel, läkemedel mm. Här vill vi också slå ett slag och lyfta upp patientföreningarna. Patientföreningarna som finns för olika diagnosgrupper är värdefulla och fyller ett stort hål som vården inte lyckas fylla.  Där finns allt från föreläsningar till samtalsstöd och även stöd till närstående. Gå gärna in och läs

https://prostatacancerforbundet.se

www.njurcancerforeningen.se

https://www.ilco.nu/

Här i Västmanland så finns vår egna patientförening för prostata Arosgubben som vi har ett bra samarbete med och som anordnar en rad olika aktiviteter och föreläsningar. 

www.arosgubben.se

Så vi vill lyfta och värna om att patientföreningarna är oerhört viktiga och värdefulla för både patient, anhörig och all vårdpersonal