Om du hade fått välja innehåll i en rehabilitering vad skulle då ingå?

22.04.2022

Vi är alla olika individer med olika behov. Att rehabiliteras från en cancersjukdom är så viktigt och där processen är individuell. Men långt ifrån alla erbjuds någon rehabilitering överhuvudtaget idag. Vår sjukvård i Sverige är fantastisk på många sätt men vi har en hel del brister och avsaknad av just rehabilitering.

  • Vi ställer en fråga vad blev du erbjuden för rehabilitering i samband med din behandling av din cancer?
  • Hur skulle den se ut om du fick välja?
  • Vad är viktigt att få med?

Vi på Svensk Cancer Rehabilitering har arbetat så nära personer som drabbats av cancer och deras anhöriga och vet att det behövs bra uppföljningar.

Att få en diagnos och få en behandling kan i många fall gå väldigt fort och vara enormt chockartad upplevelse.

Det är många gånger först efter som man landar in och hinner känna efter och här behöver just rehabiliteringen komma in.

Vi har i vårt program KEFA valt ut viktiga delar som kan innebära en bra grund för en återhämtning 

Så hos oss finns möjlighet att få ny kraft och ny energi