Olika sorters cancer!

24.01.2021

Vi har breddat oss och tar nu emot alla oavsett vilken cancersjukdom som man har drabbats av. Vi skriver nu och berättar om alla olika cancer diagnoser som finns. 

Symtom och orsaker, behandlingar, hur du kan upptäcka cancer mm

Ingen vill få cancer men det är viktigt att prata om det, öka kunskapen. 

Att upptäcka i tid är väldigt viktigt och veta att  idag finns många bra och framgångsrika behandlingar att få och att det ser olika ut beroende på vilken cancer vi pratar om.

Att inge tro och hopp!

Vi på Svensk Cancer Rehabilitering vill ge alla möjlighet till en bra återhämtning och en chans att hämta nykraft