Rehabiliteringsdag för både dig och anhörig!

02.04.2020

Nu i dessa speciella tider så får vi avvakta och vänta in att allt ska gå tillbaka till det normala igen. Men så fort det blir så då kommer vi arrangera endagars rehabilitering för både dig och din anhöriga.

Program och innehåll är klart 

Man kan nu anmäla sitt intresse och då ställs ni upp på våra väntelistor. Vi vet att det är många som väntar och behöver få möjlighet att hämta ny kraft och mer energi. Varmt välkomna!