Njurcancer så många drabbas varje år

15.02.2019

Vi vänder oss också till patienter som drabbats av njurcancer och deras anhöriga

Här kommer lite fakta information.

I det nationella vårdprogrammet för njurcancer står följande att drygt 1 000 nya fall av njurcancer upptäcks varje år i Sverige. Njurcancer står för cirka 2,3 % respektive 1,5 % av all cancer hos vuxna män och kvinnor i Sverige, vilket gör den till den nionde respektive sjuttonde vanligaste tumörformen bland män och kvinnor. Njurcancer förekommer cirka 1,5 gånger så ofta hos män jämfört med kvinnor. Njurcancer är ovanlig före 40 års ålder och de flesta är mellan 60 och 80 år vid diagnostillfället. 

Vad är njurcancer?

Njurcancer föreningen skriver på sin hemsida, att njurcancer är en tumörsjukdom som börjar i njuren, men som kan sprida sig till andra delar av kroppen. Njurcancer uppstår oftast när en körtelcell i en njurkanal börjar dela sig. Det bildas då en cancertumör i njuren. Den tumör som sitter i njuren kallas modertumör och de andra kallas dottertumörer eller metastaser. 

Riskfaktorer

Det är inte helt klargjort orsaken till njurcancer men det finns två riskfaktorer såsom övervikt och rökning. Andra riskfaktorer som påvisats är förvärvad njurcystsjukdom vid långvarig njursvikt och högt blodtryck.I det nationella vårdprogrammet står följande att man uppskattar att cirka 30 % av all njurcancer beror på rökning, och tillsammans med kraftig övervikt står de som riskfaktorer för cirka 40 % av alla njurcancerfall.

En annan faktor är ärftlig njurcancer med en känd bakomliggande genetisk orsak utgör cirka 5-8 % av all njurcancer.

Till oss på urologkliniken kommer alla som bor i Västmanland som drabbas av njurcancer. 

Njurcancer dagen är den 15 februari i Stockholm!