När återbesök närmar sig, den jobbiga väntan!

24.10.2020

De flesta som har fått en cancer diagnos upplever att när det är dags för en uppföljning och kontroll så är det förknippat med oro och ångest. Att ta nya blodprover, röntgen eller en ny mammografi och därefter invänta ett svar och besked.

Hur ser det ut är allt stabilt och bra eller finns det tecken på någon förändring eller kanske rentav ett återfall ett recidiv?

Det är jobbigt och oroligt att vänta tills man får svar.

Att leva som vanligt i några månader eller ett år innan det är återigen tid för nästa uppföljning

Vid cancer diagnoser så är oftast uppföljningarna mellan 5-10 år innan man blir frisk förklarad eller cancerfri.

Det är speciellt och annorlunda det är verkligen före och efter cancer diagnosen

Så att få förståelse från sin omgivning och sina nära och kära är av stor vikt.

Att få möta andra som går igenom samma sak kan vara av stor betydelse och väldigt viktigt för att må bättre i sin rehabilitering

Så hos oss på Svensk Cancer Rehabilitering 

handlar våra dagar om just detta. 

Så vi hoppas nu snart kunna starta igång. 

Det går bra att Anmäla sig redan nu!