Möte med Mariarosen gyncancerförening

05.10.2022

Stort tack Mariarosen för ett trevligt möte!

Som vi har nämnt många gånger tidigare så är det så viktigt med patientföreningar och deras arbete. Vi var och träffade Mariarosen som är en gyncancer förening här i Västerås. Att skapa kontakt och få höra om hur deras verksamhet fungerar samt hur de arbetar för sina medlemmar. 

Att kunna få höra hur behovet av rehabilitering ser ut. Vad är rehabilitering egentligen och vad kan ingå där? 

Vad har medlemmarna för önskemål? Hur kan vi mötas? 

Berätta om vår rehabiliterings verksamhet och hur vi kan nå ut!

Att skapa ett samarbete är av stor betydelse. Vi kom fram till att vi kommer att länka till deras hemsida från vår och vise versa. Vi kommer att delta på ett medlems möte senare i höst eller i början på nästa år där vi kan få presentera vår verksamhet och även ha någon aktivitet. 

Vi kommer att lyfta viktiga ämnen även på vår blogg som förmedlas till deras medlemmar.

Så åter igen tack!