Meditation

01.09.2019

Meditation kan göras på olika sätt men syftet är att stilla sinnet,lugna ner tankarna och hämta ny energi. Finns olika meditationer som man kan använda sig av en variant är att göra en pulsmeditation som går till på följande vis . 

Sätt dig bekvämt

  • lägg vänster hand i ditt knä
  •  ta höger hand och två fingrar pekfinger och långfinger
  • leta rätt på pulsen
  • fokusera nu på dina pulsslag
  • upprepa ett mantra "sat nam" i takt till puls slagen
  • låt alla tankar som kommer komma, släpp iväg dem och återgå till mantrat
  • sitt så här i 2-4 minuter och så kan man successivt utöka tiden allt eftersom man lär sig fokusera

Att lära sig meditation tar tid och man behöver ha tålamod. Men när väl har lärt sig så kan man enkelt meditera, hemma, på bussen eller på jobbet. Vi behöver alla gå ner i varva och stressa ner. Ingen prestation utan lyssna inåt en stund känn in din kropp och ditt sinne. Våga prova!