Livskvalitet - vad är det för dig?

10.01.2020

Lever du det liv du vill leva? Cancersjukdom vänder upp och ner på livet mer eller mindre och det är lätt att tappa greppet. Det liv man levde innan kanske inte alltid var toppen men när saker inte ställs på sin spets knallar det många gånger på. När sjukdom slår till blir vi ofta varse. Kanske har man efter behandling blivit trött eller utmattad. Orken finns inte, självförtroende och självkänslan vacklar, grubblerier, oro, stress...listan kan göras lång. Hur man än försöker hålla humöret uppe är det svårt att nå livskvalitet. Kanske känner man att man ska vara nöjd för att man har det jobbiga bakom sig eller att man får fortsätta livet och ska då inte kräva mer. 

Alla har möjlighet till livskvalitet, att få må så bra man kan i den situation där man befinner sig. Det kan vara svårt att själv hitta vägar och verktygen men det finns hjälp att få. Prata med din kontaktssköterska eller annan vårdpersonal för att få vägledning, Förbättrad rehabilitering leder till bättre livskvalitet. Rehabilitering handlar om så många olika bitar men alla bitar är inte lika viktiga för alla. Vissa behöver komma igång mer fysiskt medan andra kan behöva stöd i ett psykologiskt och socialt perspektiv. Det lilla kan göra stor skillnad!