leukemi

28.01.2021

Vid leukemi är det -enkelt förklarat -de vita blodkropparna som är drabbade av cancer. Leukemi kan även delas upp i akut och kronisk leukemi där det finns olika typer av cancer i blodet. Prognosen ser olika ut beroende på vilken typ det är. 

Kronisk myeloisk leukemi (KML) är en variant som uppstår i blodet och benmärg och oftast är livslång. Tack vare forskning finns nu läkemedel som minskar risken för att sjukdomen går över till ett livshotande tillstånd och personen med KML kan då leva ett långt liv.  Även om det går att leva ett gott liv med KML kan det vara mentalt påfrestande att leva med sjukdomen.