KEFA

12.02.2019

Vi vill belysa vår rehabiliteringsmodell KEFA som innehåller de delar vi fokuserar främst på även om det i vår rehabilitering som den ser ut nu också finns andra viktiga ämnen som vi tar upp. Vår rehabilitering är inriktad på urologiska cancerdiagnoser men KEFA-modellen går att använda i all cancerrehabilitering. Varför använder vi oss av KEFA?

Kost

Att få i sig bra energi med mycket vitaminer och antioxidanter som gör att vi får mer ork, mår bättre, läker fortare och blir starkare. Att tänka på vad man äter och få kunskap om hur lätt det är att byta ut för att få i sig det kroppen behöver bidrar till mycket mer positiva effekter än man kan tro. Både under behandling, efter behandling och resten av livet

Existentiell hälsa

Att få cancer är en omvälvande och svår kris för många människor som vänder upp och ner på tillvaron och hela livet. Det existentiella ifrågasätts och här kan man behöva få verktyg att kunna gå vidare. Att arbeta med den existentiella hälsan minskar risk för dåligt psykiskt mående som i en nedåtgående spiral kan leda till destruktivitet och depression. Vi vill hjälpa till ett välmående där det finns livsmod, livsglädje, livsmening

Fysisk aktivitet

Det finns forskning som visat att fysiskt aktiva patienter med cancer kan minska risk för återfall samt ge förlängd överlevnad. Forskning visar tydligt att patienterna också klarar sin behandling bättre och får mindre besvär av biverkningar vid framförallt fatigue, depression och  livskvalitet. Man har också kunnat visa att träning under cytostatikabehandling kan ge ökad muskelstyrka.

Avslappning

Innebär att man lär sig fokusera genom att få tankarna att lugna ner sig och samla sitt sinne.

Avslappning kan vara till stor hjälp för att hantera stress, oro, ångest mm men också för att ge kraft och energi vilket är viktiga delar för den som drabbats av cancer.