Vi blev inbjudna till Arosgubbens årsmöte igår den 21 mars!

22.03.2019

Tack alla i Arosgubben för ett trevligt möte i Ansgars, att vi fick  möjlighet att berätta mer om vår nya verksamhet hur den fungerar, vad som ingår i vårt rehabiliteringspaket och vilka vi vänder oss till. 

Vi har ett fint samarbete med patientföreningen Arosgubben. Vi arbetar för att deras medlemmar ska få ännu bättre vård, omhändertagande och rehabilitering både hos på Urologkliniken men även av oss  Svensk Cancer Rehabilitering AB.  Att lyssna in deras behov och efterfrågan på förbättringar och se till att vi lever upp till de nationella riktlinjerna som finns för prostatacancer. 

Vi har specialiserat oss på rehabiliteringen och hoppas nu snart få möjlighet att starta upp första gruppen så fort vi fått in tillräckligt med deltagare.