Har du husdjur?

17.04.2020

Enligt forskning är husdjur bra för både den psykiska och fysiska hälsan. Husdjur har en lugnande effekt för bland annat de som lider av psykisk ohälsa och för de som genomgår en kris. 

Allt fler äldre människor blir isolerade, och det kan leda till depressioner och ensamhet. Ett husdjur kan både bidra till bättre humör och förebygga social isolering. Det finns också en studie som visar att personer med husdjur lever längre än ensamma personer utan husdjur.

Visst ska man tänka efter några gånger innan man skaffar ett husdjur, det kanske inte alltid passar in i det liv man lever för tillfället. Djuren behöver någon som finns där för dem också. Den som har ett husdjur är aldrig ensam