Hur skulle rehabiliteringen se ut om du fick välja?

27.06.2019

Vi har redan beskrivit vår rehabilitering och vad vi vill uppnå. Vår modell KEFA innehåller det vi vill fokusera på men omgivningen med vacker natur är också viktig. En sak till...vi vill göra det möjligt för deltagarna att skapa kontakter genom att träffa andra med samma eller liknande diagnos. Det är den rehabilitering vi vill bidra till. Har vi missat något tycker du? Vill du tillägga eller ta bort något? Hur ser den perfekta rehabiliteringen ut, vad anser du? Kom gärna med synpunkter