RATTEN för dig som vill få mer kunskap om svensk prostatacancersjukvård gå in och läs!

25.03.2019

NPCR Nationella prostatacancerregistret

RATTEN är en ny typ av rapport från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) som ligger öppet online och innehåller data om prostatacancervården från Sveriges alla vårdgivare. Läsaren skapar själv sin rapport i RATTEN genom att välja vårdgivare, patientålder, kategori av cancer och typ av figur eller tabell. Man väljer om man vill skapa en rapport utgående från eller flera regioner eller hela riket. Syftet med RATTEN är att vara en källa till kunskap om svensk prostatacancersjukvård för alla intressenter, patienter, sjukvårdspersonal, forskare, administratörer och beslutsfattare.

Denna sida uppdateras två gånger per år i april och september i samverkan med RCC Regionala cancer centrum 

Gå in och sök på NPCR och RATTEN och läs mer.