Fiske som rehabilitering

22.05.2020

Även den som inte är intresserad av själva fisket kan sätta sig in i hur lugnande det är att sitta vid vattnet i lugn och ro utan att något stör mer än måsarna som skriker eller vågor som bryts. "Att fiska är att utöva mindfulness". Många som fiskar nämner just hur avkopplande det är och hur bekymmer och stress försvinner i stunden. I dessa tider när vi ska hålla avstånd är det en utmärkt aktivitet för att förena nytta med nöje. Rehabilitering i allra högsta grad. Fiska går att göra i de flesta väder men nu blir det snart varmare och då blir det lite lättare att ta sig ut.