Existentiell styrka och kraft

26.04.2019

Livet kan påverkas positivt av att du är en del av ett sammanhang. Sammanhanget kan vara ett stöd för dig och göra det lättare för dig att hantera motgångar

Vad får du av de sammanhang du är en del av?

På vilket sätt skulle delaktigheten i ett sammanhang kunna skapa positiva känslor?

Vad kan du göra för att öka delaktigheten i sammanhang som du mår bra av? Vad behövs för att öka delaktigheten i sammanhang som du mår bra av?

Ge dig själv en stund för att försöka svara på frågorna. Det kan verka simpelt men är ganska stora frågor som kan förändra något för DIG