Vi pratar om existentiell hälsa!

05.01.2019


Att drabbas av sjukdom kan slå omkull hela tillvaron. En cancerdiagnos behöver inte vara livshotande men kan påminna om det viktiga i livet. Beroende på vad vi har med oss i bagaget och hur vi ser på framtiden reagerar vi olika på besked om sjukdom men hur som helst förändras något. Att man i livet tampas med existentiella frågor är inte ovanligt, speciellt i situationer när man känner sig utsatt och sårbar men även annars. För den som får en cancerdiagnos är dessa frågor mycket aktuella men samtidigt svåra att prata om. Vad är viktigt? Vad känns meningsfullt? Hindrar mina tankar och mönster mig från att komma vidare eller hjälper de mig?

I vår verksamhet arbetar vi med samtalskorten som Lena Bergquist talade om innan jul på nyheterna. Dessa kort gör det lättare att öppna upp för de existentiella frågorna och sätta fingret på vad man själv behöver för att uppnå en god existentiell hälsa vilket i sin tur leder till bättre livskvalitet. Hur själen mår påverkar kroppen och vice versa. Som Lena Bergquist säger:

" Man blir medveten om vad som skapar en god existentiell och psykisk hälsa. Då får man plötsligt ett annat förhållningssätt till sin fysiska hälsa."

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/existentiella-fragor-en-vag-ur-ensamheten                                                                                                            Lena Bergqvist
Lena Bergqvist

Lena Bergqvist Projekt ledare och metodutvecklare Arvsfondsprojektet                                                       Tillsammans för psykisk hälsa Seniorer Studieförbundet Vuxenskolan. lena.bergquist@sv.se  

Existentiell hälsa den 14 februari kl.13-16.30  i Västerås                                                                               Anmälan görs till Studieförbundet Vuxenskolan   Kundcenter 021-128085 eller www.sv.se/vastmanland