Ett nytt år med nystart för återhämtning och mer kraft!

06.01.2019

Hur kan du som drabbats av cancer hämta nykraft och få mer energi ? Här är några saker som kan bidra till detta med hjälp av kosten, fysisk aktivitet, vila och avslappning samt utbyte med andra i liknande situation! Varmt välkommen att boka plats på någon av våra veckor nu under våren 2019. Malia: svenskcr@gmail.com så får du mer information!