Efterlysning

01.03.2019

Vi efterlyser samarbetspartners! Vi vill komma igång med vår rehabilitering som vi tror så starkt på och brinner för. Vi får många lyckönskningar och andra positiva reaktioner som ger oss ännu mer energi och tro på att det kommer bli bra. Det räcker dock inte för att vi ska kunna göra det vi tror kommer hjälpa många till en bättre vardag efter cancerdiagnos och behandling. Vi behöver samarbetspartners som kan hjälpa deltagare att betala för vistelsen. Det är inte precis upplyftande att läsa cancerrehabfondens rapport CancerRehabRapporten 2018 om hur få i förhållande till behov som får rehabilitering, att ca 20% av alla de som behöver får hjälp med rehabilitering. Eller att läsa att de inte ens har möjlighet att ta emot personer till kö för tillfället då trycket är stort och de är beroende av gåvor från privatpersoner. Det är inte främst platser som saknas det är pengar. 

Även om det räknas pengar är rehabilitering inte endast kostnader. Det ger något också på flera plan.  Psykisk ohälsa, oro, läkarbesök mm kostar mycket för samhället och den kostnaden kan minskas med rehabilitering men stora vinsten ser vi så klart framförallt i livskvalitet för personen som drabbats. Vår dröm är att få samarbetspartners och avtal med landstinget så alla får samma möjlighet till rehabilitering. Vår rehabilitering är inriktad nu till personer med urologisk cancerdiagnos men om vi får avtal hoppas vi kunna utöka och bidra till alla med behov