Du som arbetsgivare hur ser du på rehabilitering?

12.09.2022

Som arbetsgivare har man ett visst ansvar för sina anställda och deras rehabilitering

Hur fungerar det? Det är av stor vikt för både individen och företaget att man kan få en bra rehabilitering och kunna återvända till sitt arbete. Hur ser rehabiliteringen ut? 

Berätta för oss hur din arbetsgivare har stöttat dig. Eller har du inte fått det stöd du känner att du borde ha fått?  

Vad har varit bra och vad har kunnat vara ännu bättre?

Hur ser du som arbetsgivare på detta med rehabilitering? Fungerar det och vad kan bli bättre

Skulle du kunna tänka dig att köpa rehabiliteringsplats hos oss på SCR i händelse av att någon drabbas av cancer?