Cancerrehabilitering - sociala aspekter

02.10.2020

Som individer är vi så olika. Vissa av oss har stora nätverk med mycket familj, vänner, kollegor mm medan andra aldrig riktigt känt behov av ett socialt liv eller ibland av olika orsaker förlorat sitt nätverk. Vid cancersjukdom ställs det mesta på sin spets och många gånger är nära anhöriga eller vänner avgörande för hur den sjuka orkar med allt från besked till behandlingar och att komma vidare. Det behöver verkligen inte vara ett stort nätverk men det kan vara både bra och viktigt att ha någon vid sin sida.

Sociala aspekter omfattar inte enbart nära relationer, även bl.a. boende, sysselsättning, ekonomi ingår. För en del personer kan just denna aspekt vara det viktigaste som rehabilitering. Att kartlägga och se vilka resurser som finns och vad det går att få hjälp med