Cancern tar inte semester!

30.06.2022

Ja, så är den bistra sanningen cancern tar inte semester. Får ni den hjälp ni behöver? Kommer ni i kontakt med era vårdgivare? Hur ser det ut för er? Oro och ångest skapas av väntan och ovisshet. Har ni kontaktsköterskor som finns tillgängliga? Väntan på olika provsvarsbesked, väntan på behandlingar och återbesök eller att få komma till en kurator eller psykolog att detta ser olika ut beroende på var i landet vi bor och hur den vården är just där.  

Detta är så ojämlikt. 

Detsamma gäller rehabiliteringen hur ser det ut hos just dig där du bor? Har du blivit erbjuden någon? och isåfall vilken sorts rehabilitering?

Skriv och berätta för oss vi vill veta