Cancern tar inte semester!

28.07.2020

En patient sa till mig "cancern tar inte semester" 

Det är den sanna verkligheten 

För den som drabbas räknas minuter, timmar och dagar hela tiden. 

Vi kontaktsköterskor som arbetar med cancer dagligen vet och förstår den ångest, oro och önskan om att allt ska gå så snabbt som det bara går. 

SVF betyder Standardiserat Vård Förlopp och innebär att flödet från att remiss om misstanke om cancer  inkommer till vården så startar en process. Remissen tas om hand direkt, tid bokas in och sedan ska flödet gå enligt nationella riktlinjer för respektive cancer diagnos och misstanke följas. 

Vi vet att detta är så viktigt och har så stor betydelse för varje individ. Som kontaktsköterska är vi med bokar in de tider som behövs i denna process och stödjer sedan både den drabbade men även dess anhöriga. I semester tider går vi alltid omlott och hjälps åt så att det finns specialister att tillgå hela tiden, vi måste handla snabbt och alla i teamet vet detta!

 Vi vet "cancern tar inte semester"!